Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

Αποζημίωση δαπάνης νοσηλίου - τροφείου σε κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας


 Αποζημίωση δαπάνης νοσηλίου-τροφείου σε κέντρα διημέρευσης & ημερήσιας φροντίδας που ήταν εντεταγμένα σε πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ
Ανακοίνωση 15.12.2015
Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ για την αποζημίωση δαπάνης νοσηλίου- τροφείου σε κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας
Επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν όλοι οι γονείς!
Μετά από επίμονες προσπάθειες της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και των φορέων μελών της, μαζί με την Ε.Σ.Α.μεΑ., για πολλούς μήνες, δημοσιεύθηκε σήμερα 15.12.2015 από τον ΕΟΠΥΥ εγκύκλιος, για την κάλυψη με τη διαδικασία και το ποσό του νοσηλίου-τροφείου, που προβλέπεται από τον ΕΟΠΥΥ για τις πιστοποιημένες δομές παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ, του οποίου η παράταση μέχρι 31/12/2015 δεν υλοποιήθηκε.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι δομές αυτές να περιέλθουν σε αδιέξοδο. Η μόνη λύση που εξευρέθηκε και διεκδικήθηκε από την ΠΟΣΓΚΑμεΑ, ήταν και αυτή που περιγράφεται εντέλει στη σχετική εγκύκλιο, που μπορείτε να δείτε παρακάτω.
Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ σημειώνει: "Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντός των ημερών, ο διετής και πλέον αγώνας μας για την εξαίρεση των πιστοποιημένων δομών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το clow back, καθώς επίσης και η ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ, θα έχουν αίσια έκβαση με σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που ήδη έχουν κατατεθεί στη Βουλή, ως αποτέλεσμα συστηματικής και άοκνης προσπάθειας που έχουμε καταβάλει όλο αυτό το διάστημα, μαζί με την Ε.Σ.Α.μεΑ.".
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΟΠΥΥ
Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
www.eopyy.gov.gr
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ:ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης
Δικτύου Παρόχων ΔΦΥ
Tαχ. Δ/νση:Αποστόλου Παύλου 12, Μαρούσι
Ταχ. Κώδικας: 151 23
Πληροφορίες: Π. Καραβά
Τηλ.: 210 8110845 & 210 8110846
E-mail:d8@eopyy.gov.gr
ΜΑΡΟΥΣΙ 11/12/2015
Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3/Γ 46543
ΣΧΕΤ. 43318,33815
ΠΡΟΣ:
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ (ΠΕ.ΔΙ) ΕΟΠΥΥ (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
- ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Γεν. Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 102 41 – Αθήνα (με την υποχρέωση να ενημερωθούν οι Περιφ. Υπηρεσίες ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που εξυπηρετούν ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ
- Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. Ελευθερίου Βενιζέλου 236, 163 41 - Αθήνα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Γρ. Προέδρου
- Γρ. Αντιπροέδρου
- Γρ. Γενικού Διευθυντή
Θέμα : «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ & ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΕΝΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΕΤΑΑ»
Στο πλαίσιο απόδοσης νοσηλίου-τροφείου από τον ΕΟΠΥΥ, σε Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με ειδικές ανάγκες, σας ενημερώνουμε ότι για όσα Κέντρα ήταν εντεταγμένα στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε., αναδρομικά από 1/1/2015 και για το διάστημα στο οποίο το πρόγραμμα έχει λήξει μέχρι 31/12/2015, μπορούν οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ατόμων που παρακολουθούν προγράμματα στα παραπάνω Κέντρα-δομές να εισπράττουν το προβλεπόμενο για παραμονή ημερήσια φροντίδα 8ωρών νοσήλιο-τροφείο από τα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στων οποίων την αρμοδιότητα εμπίπτει γεωγραφικά ο τόπος κατοικίας των ασφαλισμένων καταθέτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1) Φωτοαντίγραφο του μηνιαίου εντύπου «ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ», όπως αυτό προβλέπεται από τη σύμβαση των αναδόχων φορέων-δομών με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε., υπογεγραμμένο από το γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα και θεωρημένο από τη δομή.
2) Γνωμάτευση-πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή άλλο φορέα πιστοποίησης αναπηρίας (ΙΚΑ, ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, Νομαρχιακή Υγειονομική Επιτροπή κ.ο.κ.) που λειτουργούσε πριν τα ΚΕΠΑ και δεν έχει λήξει η χρονική ισχύς της.
3) Τιμολόγιο ανά μήνα
4) Υ.Δ. του ν.1599/86 υπογεγραμμένη από τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα που να δηλώνει ότι δεν έχει εισπράξει από τον ΕΟΠΥΥ ή άλλο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης το ποσό που αναγράφεται στο εκδοθέν παραστατικό.
5) Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της δομής.
6) Φωτοαντίγραφο της σύμβασης της δομής με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.
7) Εξουσιοδότηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα προς το νόμιμο εκπρόσωπο της δομής, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια υπηρεσία με την οποία να εξουσιοδοτείται ο νόμιμος εκπρόσωπος να καταθέσει στα Τμήματα Παροχών των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού και των Υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα παραπάνω δικαιολογητικά και να εισπράξει αντί του άμεσα ασφαλισμένου το προβλεπόμενο νοσήλιο διημέρευσης-ημερήσιας φροντίδας του ΑμεΑ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Για το έτος 2016 και για όσους συνεχίσουν να παρακολουθούν προγράμματα στις συγκεκριμένες δομές, θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην εγκύκλιο 30044/26-06-2012 του ΕΟΠΥΥ.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Θ. ΡΗΓΑΤΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πηγή: http://www.esamea.gr/