Τρίτη, 4 Νοεμβρίου 2014

Κατάφωρη αδικία με τις απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑΕγκύκλιος της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων ανάβει «φωτιά» σε χιλιάδες νοικοκυριά που δικαιούνταν ελαφρύνσεις. Τη νύφη πληρώνουν οι άνεργοι, οι τρίτεκνοι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι.
Των Μάριου Χριστοδούλου – Κώστα Τσάβαλου.

Σκληρή αντιμετώπιση επιφύλαξε το υπουργείο Οικονομικών στους ιδιοκτήτες ακινήτων, που μέχρι τώρα πίστευαν ότι δικαιούνταν απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ.

Χθεσινή εγκύκλιος της γενικής γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Αικατερίνης Σαββαΐδου έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα των ελαφρύνσεων του νόμου, βάζοντας «φωτιά» σε χιλιάδες νοικοκυριά αλλά και σε άνεργους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και ανάπηρους που είχαν υπολογίσει σε μικρότερο «χαράτσι».

Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι χάνουν οριστικά το δικαίωμα να απαλλαγούν φέτος από το 50% ή το 100% του ΕΝΦΙΑ μετά την ερμηνευτική εγκύκλιο της κ. Σαββαΐδου.

Όπως διευκρινίζεται σ’ αυτήν, στο συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο θα υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου. Όπως, για παράδειγμα, οι αποζημιώσεις, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), διάφορα κοινωνικά επιδόματα που δεν φορολογούνται και δεν υπόκεινται καν σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως είναι τα επιδόματα ανεργίας, στήριξης τέκνων, τα ειδικά επιδόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό άνω του 80%!


Υπέρβαση των χαμηλών ορίων.

Όλα αυτά τα ποσά θα προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα των φορολογουμένων, με συνέπεια να υπερβούν τα σχετικά χαμηλά όρια ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος που έχουν οριστεί για τη χορήγηση των απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ στις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

Τούτο θα έχει αποτέλεσμα να κληθούν να πληρώσουν ολόκληρο το ποσό του ΕΝΦΙΑ, το οποίο με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση θα έπρεπε να ήταν μειωμένο τουλάχιστον στο μισό. Η νέα κατάφωρη αδικία με τις απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ υποστηρίζει τον στόχο για εισπράξεις 2,65 δισ. ευρώ που προβλέπει για φέτος το Μνημόνιο.

Σύμφωνα με τον νόμο, στις περιπτώσεις διαπιστωμένης οικονομικής αδυναμίας πληρωμής του ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται έκπτωση 50% επί του συνολικού φόρου. Για τη χορήγηση της έκπτωσης θα πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις:

* Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων που κατέχουν ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ. Συνεπώς, αν μια οικογένεια άνεργων γονέων με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ κατέχει ένα διαμέρισμα 80 τ.μ. και ένα σπίτι στο χωριό 75 τ.μ. δεν θα δικαιούται έκπτωση 50% από τον ΕΝΦΙΑ και θα καλείται να τον πληρώσει ολόκληρο.

* Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένεια να μην υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τις 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τις 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.


Προϋποθέσεις για ειδικές ομάδες.


Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστά 80% και άνω θα χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους να μην έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.

* Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειάς του να μην υπερβαίνει τα 150 τ.μ.


Πηγή: «Η εφημερίδα των συντακτών»Ακολουθεί η εγκύκλιος με πρώτο το άρθρο 2 παράγραφος 6 που αναφέρεται στους αναπήρους.

Ζητούμε και εμείς να εξαιρεθούν εντελώς οι βαριά ανάπηροι από τον ΕΝΦΙΑ του οποίου οι πληρωμή δημιουργεί μέγιστη κοινωνική αδικία και να εφαρμοσθούν  όσα λέγονται στα μέσα ενημέρωσης και ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι συμβαίνει δηλαδή η απροϋπόθετη εξαίρεση όλων των βαριά αναπήρων.
Φθάνει και περισσεύει η βαριά αναπηρία τους και δεν χρειάζονται άλλες προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους.Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα
για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών. ..................................
Άρθρο 2
6.
Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμ− βρίου 2014
ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών,
για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Επίσης
δεκτές γίνονται αποφάσεις πι− στοποίησης αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών ή των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επι− τροπή, την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, την
Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή ή την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον
πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την
ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και εφόσον ισχύουν
κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Ακολούθως παραθέτουμε ολόκληρη την απόφαση


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2832
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
κατοικιών και επαγγελματι− κών στεγών. ........................................................................................ Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων
επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσι− κά πρόσωπα, έτους 2014. ........................................................
1 2
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1232 (1)
Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά
πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 10 και 13 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄), περί Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και ειδικότερα τις διατάξεις
της παραγράφου 5 του άρθρου 3.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄) και ειδι− κότερα των άρθρων 4, 5, 19, 23, 32, 34, 37 και 63.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
4.
Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά− φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα
Δημοσίων Εσόδων.
5.
Την πράξη 20/25−6−2014 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 360 ΥΟΔΔ), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών.
6.
Την ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014».
7.
Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα− λείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
1.
Η χορήγηση μείωσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε φυσικά πρό− σωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 3 του Ν. 4223/2013, πραγματοποιείται κεντρικά
από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.Η−
ΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, σε δύο εκκαθαρίσεις,
τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του
Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν
δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής
ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό
διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα
εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της
Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο
παράρτημα υπόδειγμα, και εκδίδεται νέα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος καταβάλλεται
σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015.
2.
Οι παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι οποίες δεν ήταν ενεργές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 2013, λαμ− βάνονται από τα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ ανά περιφέρεια. Οι
αριθμοί των παροχών του αρχείου του ΔΕΔΔΗΕ διασταυρώνονται με τους αριθμούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίοι αναγράφονται στις εμπρόθεσμες δηλώσεις
στοιχείων ακινήτων (έντυπα Ε9) έτους 2014 και στις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων (έντυπα Ε2) οικονομικού έτους 2014.
3.
Η πληροφορία του κενού ακινήτου, καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, λαμβάνεται από τις αναλυτικές καταστάσεις μισθωμάτων ακινήτων οικονομικού
έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και τη δεύτερη εκκαθάρι− ση σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσας, από τους ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν το
εμπράγματο δικαίωμα της πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα.
4.
Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
5.
Για την εκκαθάριση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και τη χορήγηση μεί− ωσης, δεν απαιτείται να προηγηθεί η προσκόμιση δικαιο− λογητικών και ο έλεγχος αυτών από την αρμόδια
Δ.Ο.Υ., ανεξάρτητα από το ύψος της μείωσης, δεδομένου ότι η εκ− καθάριση χορηγείται εκ του νόμου κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ..
6.
Για την πράξη προσδιορισμού του φόρου, που εκδί− δεται μετά τη χορήγηση της μείωσης, καθώς και για τη διαχείριση ποσών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που μειώθηκαν, εφαρμόζεται
ανάλογα η ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄).
7.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκα− θαρίσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
3.
Τις διατάξεις του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄). πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων
4.
Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγρά− 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, πραγματοποι− φου Ε του πρώτου άρθρου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄),
είται κεντρικά από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) του Υπουργείου Οικονομικών, με
αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης,
σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 1.
2.
Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η χορήγηση της έκπτωσης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η έκπτωση χορηγείται με αιτιολογημένη απόφαση
του αρμοδίου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 2.
Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης έκπτωσης
1.
Το συνολικό φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζε− ται από το άθροισμα του καθαρού εισοδήματος, όπως προκύπτει από τα ποσά των κωδικών του Πίνακα 4 της δήλωσης
φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιο− ρισμό του εισοδήματος, των ποσών των κωδικών των περιπτώσεων
3 έως και 10 του Πίνακα 6 της δήλωσης και του ποσού της προστιθέμενης διαφοράς αντικειμενικής δαπάνης, όπου αυτή εφαρμόζεται.
2.
Ως συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του συζύγου, της συζύγου και των ανήλικων εξαρτώμενων
τέκνων, σε όσες περιπτώσεις ορίζεται από το νόμο ότι τα εισοδήματα των τέκνων συναθροίζονται με αυτά των γονέων, καθώς και του συνολικού φορολο− γητέου
εισοδήματος των εξαρτώμενων τέκνων που έχουν υποβάλει ατομική δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
3.
Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα και ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων λαμβάνονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικονο− μικού
έτους 2014, οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι και την δεύτερη εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.
4.
Ο φορολογούμενος πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας την 1η Ιανουαρίου 2014.
5.
Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων αποτελούμενη από το άθροισμα των κύριων και βοηθητικών χώρων των κατηγοριών ακινήτων 1 έως και 12 (εκτός 4, 41 έως και
47) αποπερατωμένων και ημιτελών καθώς και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου,
λαμβά− νεται από τις εμπρόθεσμες δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του φορολογουμένου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού
συνιδιοκτη− σίας και του είδους του δικαιώματος επί των ακινήτων.
Το ποσοστό της αναπηρίας, λαμβάνεται από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014, η οποία έχει υποβληθεί μέχρι και την 30ή Νοεμ− βρίου 2014
ή από άλλα αρχεία, που είναι στη διάθεση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει η πληροφορία στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών,
για τη χορήγηση έκπτωσης απαιτείται βεβαίωση από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) για την πιστοποίηση και το ποσοστό της αναπηρίας. Επίσης
δεκτές γίνονται αποφάσεις πι− στοποίησης αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των Νομαρχιών ή των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές των Ενόπλων Δυνάμεων, την Ανώτατη Στρατιωτική Υγειονομική Επι− τροπή, την Ανώτατη Ναυτική
Υγειονομική Επιτροπή, την
Ανώτατη Αεροπορική Υγειονομική Επιτροπή ή την Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, εφόσον
πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την
ημερομηνία λήξης της ισχύος τους και εφόσον ισχύουν
κατά την 1η Ιανουαρίου 2014.
Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης των μειώσεων κεντρικά
1.
Η έκπτωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, χορηγείται στο συνολικό ποσό κύριου και συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.
2.
Η χορήγηση της μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. πραγματο− ποιείται κεντρικά από τη Δ.ΗΛΕ.Δ. σε δύο εκκαθαρίσεις, τους μήνες Οκτώβριο και Δεκέμβριο του έτους 2014.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ των δύο αυτών εκκαθαρίσεων, κάθε εκκαθάριση, που θα πραγ− ματοποιείται λόγω υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής
δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α., δεν θα μεταβάλλει το ποσοστό της ήδη χορηγηθείσας έκπτωσης ούτε θα χορηγεί ποσοστό έκπτωσης σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί με την
πρώτη εκκαθάριση μηνός Οκτωβρίου 2014.
3.
Δεν προσκομίζονται παραστατικά για το ποσοστό της χορηγηθείσας μείωσης ΕΝΦΙΑ, όταν αυτή έχει χο− ρηγηθεί κεντρικά από τη ΔΗΛΕΔ.
4.
Για την πράξη προσδιορισμού του φόρου, που εκδί− δεται μετά τη χορήγηση της μείωσης, καθώς και για τη διαχείριση ποσών ΕΝ.Φ.Ι.Α. που μειώθηκαν, εφαρμόζεται
ανάλογα η ΠΟΛ 1209/2014 (ΦΕΚ 2505 Β΄).
5.
Στην περίπτωση στην οποία, κατά την εκκαθάριση του Δεκεμβρίου 2014, διαπιστωθεί ότι ο φορολογούμενος δεν δικαιούται τη χορηγηθείσα μείωση, λόγω της υποβολής ή της εκκαθάρισης φορολογικών δηλώσεων στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη μέχρι τη νέα εκκαθάριση, με αποτέλεσμα να μην πληρούνται
οι προϋποθέσεις, αυτή αίρεται με αιτιολογημένη απόφαση της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 3, και εκδίδεται νέα
πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, ο οποίος κατα− βάλλεται σε ισόποσες δόσεις μέχρι και την 27/2/2015.
Άρθρο 4
Διαδικασία χορήγησης των μειώσεων
από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
1.
Μετά την ολοκλήρωση των δύο κεντρικών εκκαθα− ρίσεων, στις περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί δή− λωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους
2014 χωρίς να χορηγηθεί μείωση ΕΝΦΙΑ, ενώ ο φορολο− γούμενος τη δικαιούται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, ο δικαιούχος
υποβάλλει στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ., που έχει εκδώσει τη δήλωση − πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, αίτηση μείωσης του φόρου,
σύμφω− να με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 4, προ− σκομίζοντας, όπου απαιτείται, τα οικεία δικαιολογητικά.
2.
Ο αρμόδιος προϊστάμενος Δ.Ο.Υ., μετά την παραλα− βή της αίτησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά, τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 και
την εκκαθάριση αυτής, ως προς το συνολικό φορο− λογητέο οικογενειακό εισόδημα, τη δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014 του ιδίου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, ως προς το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων τους και το ύψος της ακίνητης περιουσίας, κατά περίπτωση, και στη συνέχεια αποφαίνεται για την
αποδοχή ή απόρριψη του αιτήματος.
3.
Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, η έκπτωση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013, χορηγείται στο συνολικό ποσό κύριου και συμπληρωματικού
ΕΝ.Φ.Ι.Α.
4.
Στην περίπτωση κατά την οποία, ως προς τον ΕΝΦΙΑ, οι σύζυγοι ή/και τα εξαρτώμενα τέκνα ανήκουν σε διαφορετική Δ.Ο.Υ., η αίτηση υποβάλλεται στον αρμόδιο
προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 του συζύγου. Ο προϊστάμενος υποδοχής της αίτησης, εφόσον αποδεχθεί τις αιτιάσεις
του φορολογουμένου, αποστέλλει την απόφασή του, σύμφωνα με το συνημμένο στο παράρτημα υπόδειγμα 5, στον αρμόδιο προϊστάμενο της συζύγου ή/και των εξαρτώμενων
τέκνων, ο οποίος, αφού αποδεχθεί και αυτός τις αιτιάσεις του φορολογουμένου, συνυπογράφει και επιστρέφει την απόφαση. Η χορήγηση της μείωσης για κάθε δικαιούχο
αυτής πραγματοποιείται από τον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ.
Άρθρο 5
Στην παρούσα απόφαση επισυνάπτονται, ως παραρτήματα, πέντε (5) υποδείγματα αποφάσεων και αιτήσεων,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.