Τετάρτη, 22 Απριλίου 2015

Εγκύκλιος Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Μη παρακράτηση φόρου σε μισθούς και συντάξεις αναπήρων.

δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία
που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80% και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν,
καθόσον τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ.ε΄ παρ.2 άρθρου 14 του ίδιου νόμου. 

Παραθέτουμε τα σχετικά τμήματα της εγκυκλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84
Πληροφορίες : Δ.Παπαγιάννης – Θ. Σαφαρής
Τηλέφωνο : 210 3375315-7
FAX
: 210 3375001  
ΠΟΛ.: 1072
ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες περί της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του
ν.4172/2013 αναφορικά με την παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
μισθωτή εργασία και συντάξεις.
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1. Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 60
του ν.4172/2013, οι υπόχρεοι της παρ.1 του άρθρου 59 του ίδιου νόμου που είτε
διενεργούν μηνιαίες πληρωμές σε εργαζομένους ή υπαλλήλους τους, είτε
καταβάλλουν συντάξεις, προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου με βάση την
ακόλουθη κλίμακα της παρ.1 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου:
...

4. Με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 59 του ν.4172/2013 ορίζεται, ότι εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο δεν υπόκειται σε παρακράτηση. Συνεπώς, δεν
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι μισθοί, συντάξεις και η
πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 80% και ανεξαρτήτως του είδους της αναπηρίας που αυτοί φέρουν,
καθόσον τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τις
διατάξεις της περ.ε΄ παρ.2 άρθρου 14 του ίδιου νόμου. 
Περαιτέρω, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου τα ποσά που σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παρ.1 του άρθρου 14 εξαιρούνται από τον υπολογισμό του
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.